Voorbeelden van innovaties 2018

Team Bekostiging van de zorg (“Avicenna best healthcare innovation 2018”): Jaarlijks worden 136.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis terwijl zij eigenlijk genoeg zouden hebben aan een eerstelijnsverblijf bed. Deze mensen wel doorverwijzen is beter voor de patiënt, het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. De patiënt ontvangt passende zorg en door deze patiënten door te sturen kan er op jaarbasis 251 miljoen euro bespaard worden, eerstelijnsverblijf bedden zijn namelijk goedkoper dan tweedelijnsverblijf bedden. Op dit moment zorgt administratieve rompslomp ervoor dat dit niet eenvoudig geregeld kan worden. Care relief is een platform wat de spoedeisende hulp, huisartsen en patiënten verbindt met alle zorghotels in de regio. 24 uur per dag is er een actueel overzicht waar welke bedden beschikbaar zijn en welke specifieke zorg het zorghotel kan leveren. Het unieke van dit platform is dat er per direct een verblijf in een zorghotel geboekt kan worden, binnen 10 minuten is alles geregeld. – Care relief. Relieving care for better care.’

Team Beschikbaarheid van zorg: 20.000 te voorkomen medicatiefouten per jaar, 75 fout-gerelateerde opnames per dag, talloze losse blaadjes met afleverlijsten waarop gestreept en geschreven is. Dit zijn geen ouderwetse feiten uit een ander land of een andere eeuw. Dit is echt, dit is nu en dit merken we elke dag. Doordat de LSP lijst niet altijd klopt en beschikbaar is hebben wij in het verleden patiënten risico zien lopen en patiënten zien huilen. AMO-Go is een app die een actuele, kloppende medicatielijst toont die 24/7 beschikbaar is, in beheer van de patiënt. Het is geen simpel afleveroverzicht maar een volwaardige lijst waarin de indicatie van het medicijn wordt genoteerd, de reden voor stoppen of switchen van medicijnen en nog veel meer. De MedMij standaarden worden nagestreefd en de app zal compatibel zijn met alle EPD’s. AMO-go biedt de patiënt de inzage over eigen medicatie die hij zo nodig heeft en immers recht op heeft. Your list, our care!

Team Groene zorg: Jaarlijks wordt er een enorme hoeveelheid afval geproduceerd in ziekenhuizen. Naast het gevaarlijk ziekenhuisafval, waar voornamelijk de focus ligt bij afvalbedrijven, is het overgrote deel restafval (plastic, papier en karton, tissues/handdoeken, niet recyclebaar afval etc.). Momenteel is er weinig kennis over het (rest)afval wat er per afdeling in ziekenhuizen wordt geproduceerd. Met onze innovatie bieden wij handvaten om het bewustzijn over dat afval in kaart te brengen, namelijk door middel van W-index.  Een (Waste)-index waarbij het gemiddelde afval per DBC binnen en tussen ziekenhuizen vergeleken kan worden. Het afval dat per DBC wordt geproduceerd, wordt gewogen en deze data wordt geanalyseerd tot index. Het afval wordt gewogen door schoonmakers, waardoor het geen extra handeling vergt voor de arts/verpleegkundige en gaat het niet ten koste van de zorg voor de patiënt. Volgens ons vormt bewustwording dé basis voor het aanpakken van het toenemende afvalprobleem!