Thema’s

Centraal in het Avicenna Excellence Program staat het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezondheidszorg gerelateerde problemen in interdisciplinaire teams. Elk van de teams zal een van de zes gezondheidszorg gerelateerde thema’s kiezen waarbinnen zij aan een innovatieve oplossing gaan werken. Voor elk van deze thema’s zal er een speciale thema-avond zijn, waarop een vooraanstaand expert de studenten zal informeren en inspireren, alsmede een unieke visie zal geven over het onderwerp. Tijdens de thema-avonden is er voor alle deelnemers ruimte persoonlijke interactie en discussie met de expert, en zal er voor het team dat aan dit thema gekoppeld is persoonlijke tijd zijn om te sparren over hun idee.
 

Financiën (economie en industrie)

Met de uitbreiding van de mogelijkheden in de zorg en de vergrijzing stijgen ook de zorgkosten. In 2015 waren de zorguitgaven 95.3 miljard euro, ten opzichte van 67.2 miljard in 2005. In een miljardensector die zo snel groeit, is het onontkoombaar dat er inefficiënties ontstaan. De druk van bovenaf om te besparen is groot, maar soms is goedkoop duurkoop. Neem bijvoorbeeld een medisch secretaresse die wordt ontslagen om kosten te besparen. Het gevolg is dat artsen zelf kostbare tijd kwijt zijn aan de randzaken, wat uiteindelijk juist tot verhoging van kosten leidt. Of denk aan verkeerde verwijzingen door huisartsen als gevolg van de enorme tijdsdruk waaronder zij werken. Tijdens de thema-avond “Finance ” zal verder worden ingegaan op hoe de financiële stromen precies lopen, en waar de pijnpunten liggen. Het themateam “Finance” gaat gedurende het programma een inefficiëntie in de zorg opsporen, met als doel een structurele kostenbesparing te bewerkstelligen zonder zorgkwaliteit in te leveren.

Technologie

De toekomst van de zorg ligt voor een groot deel in de technologie. Prachtige technische innovaties hebben in de laatste jaren de mogelijkheden van de zorg enorm uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 3D-geprinte schedel of de “Davinci-robot”, waarmee het mogelijk wordt om de beste chirurg aan de andere kant van de wereld te laten opereren. De mogelijkheden zijn bijna oneindig en worden alleen gelimiteerd door onze eigen creativiteit . Er zijn echter nog wel struikelblokken voor technische innovatie in de zorg. Dit ligt voor een groot deel aan de connectie tussen de medische en de technische wereld. Zo is het lastig voor buitenstaanders van de medische wereld om te ontdekken waar de innovaties het meest nodig zijn en andersom kennen mensen in de medische wereld de technische mogelijkheden niet. Het is voor vooruitgang van de zorg dus van groot belang dat toenadering naar elkaar wordt gezocht op dit gebied.
Tijdens de thema-avond “Technologie” wordt ingegaan op strategieën, mogelijkheden en limitaties van medisch-technische innovaties. Het themateam “Technologie” gaat optimaal gebruik maken van de verschillende disciplines in hun team om te komen tot een tot een goede innovatie.

Ethiek

De vooruitgang van de geneeskunde en daarbij ook de vergrijzing van de maatschappij roepen ethische vragen op. Het wel of niet in staat zijn om een bepaalde behandeling te kunnen uitvoeren is vaak het probleem niet meer, maar waar trek je de grens? Wat is een QALY (quality-adjusted life year) waard? Ook staan keuzevrijheid en algemeen belang met elkaar op gespannen voet. Zo heeft kortgeleden de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe orgaandonatiewet; iedereen wordt automatisch donor, tenzij je actief laat weten dit niet te willen. Het langzaam verschuiven van deze grens roept nog veel meer vragen op. Ook wilsbekwaamheid is een lastige kwestie in een tijd waarin bijvoorbeeld de prevalentie van dementie snel stijgt.
Een perfecte oplossing zal er waarschijnlijk nooit zijn voor dergelijke vraagstukken, maar juist in dit licht is het in acht nemen van alle verschillende belangen en dus het interdisciplinair samenwerken van kritiek belang.
Tijdens de thema-avond “Ethiek” zal op de praktische benadering van dit soort vraagstukken worden ingegaan. Het themateam “Ethiek” zal een praktische of theoretische oplossing proberen te bedenken voor één van de vele ethische dilemma’s.

Technology Transfer/Translational Medicine (TT/TM)

Er wordt vaak aandacht besteed aan het proces van “ontdekken”, maar wat gebeurt er met deze ontdekkingen? Hoe vindt kennis zijn weg naar de praktijk? Dit is een ingewikkeld probleem, omdat er veel conflicterende belangen zijn. Uiteindelijk is het de patiënt/cliënt die hier het meest onder lijdt vanwege dure medicijnen, of het op de plank blijven liggen van ontdekkingen waardoor behandelmogelijkheden beperkter blijven. Tijdens de thema-avond “Technology Transfer/Translational Medicine” (TT/TM) zal dit veelzijdige onderwerp onder andere aan de hand van praktische voorbeelden verder worden toegelicht. Het themateam TT/TM gaat zich richten op een actueel probleem bij de toepassing van beschikbare technologische mogelijkheden in de praktijk.

Adverse Events

Hoewel de medische wereld het “niet schaden”-principe uit de eed van Hippocrates hoog in het vaandel heeft staan, is het niet te voorkomen dat er af en toe dingen misgaan. De eerste reactie kan zijn om degene die de fout heeft gemaakt te beschuldigen , maar dit leidt niet tot het voorkomen van eenzelfde fout in de toekomst. Een andere benadering is het beschuldigen van het systeem, waarbinnen de fout kennelijk mogelijk was. Deze benadering biedt mogelijkheden om het systeem te verbeteren en wordt gelukkig steeds vaker gehanteerd..
Het onderwerp Adverse Events gaat in essentie over dingen die onbedoeld fout gaan. Hiervan zijn er op kleinschalig niveau talloze voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van arts naar verpleegkundige en vice versa binnen een ziekenhuis. Maar op grootschalig niveau is er ook veel winst te behalen. Zo gaan er bijvoorbeeld nog veel dingen fout in de overdracht tussen de apotheek, huisarts en ziekenhuis. Ook zijn vele adverse events in de zorg terug te leiden naar de overbelasting van medewerkers binnen de zorg.
Op de thema-avond “Adverse Events” zal een gastspreker aan de hand van verschillende voorbeelden zijn visie op adverse events en de mogelijkheden om hier iets aan te doen bespreken. Het themateam “Adverse Events” gaat zich bezighouden met een aanpassing in een systeem, met als doel een structurele verandering die zal leiden tot een vermindering van adverse events.

Vergoedingen

Het Nederlandse zorgsysteem wordt wereldwijd geroemd. Maar is dit wel helemaal terecht? De discussie tussen onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit, de politiek, de farmaceutische industrie, de zorgverzekeraars en patiënt lijkt wel een discussie zonder einde. Een belangrijke vraag in deze discussie die veel mensen aanspreekt is: welke medicijnen moeten worden vergoed en welke niet? Tijdens de thema-avond “Vergoedingen” worden de voor- en nadelen van het Nederlandse systeem toegelicht, evenals de belangrijkste kwesties die op dit moment spelen. Het themateam “Vergoedingen” gaat zich bezighouden met de verschillende problemen die zich voordoen ten gevolge van dit systeem .