Programma

Het Avicenna Excellence Programma 2017 ziet er als volgt uit:

Structuur programma:
Het programma start met het introductieweekend, waarin de teams worden gevormd. Deze teams zullen in de komende weken elk in een van de zes gezondheidszorg gerelateerde thema’s aan een innovatie gaan werken. De 14 woensdagavonden van het programma staan in het teken van het optimaal begeleiden en inspireren van de studenten/teams om tot succesvolle innovaties te komen. De innovaties worden begeleid middels 4 masterclasses, welke als rode draad door het programma lopen. Daarnaast is er voor elk van de gezondheidszorg gerelateerde thema’s een speciale thema-avond. Aanwezigheid op de bijeenkomsten is verplicht. De teams zullen daarnaast naar eigen inzicht tijd in plannen om aan hun idee te werken.

Het programma:

Introductieweekend
4/5 februari
Deze twee dagen zullen in het teken staan van kennismaking; zowel met het programma als met elkaar. Sprekers die een inspirerende innovatie hebben ontwikkeld zullen aan het woord komen en daarnaast zal worden in gegaan op het teamvormingsproces wat de rest van het programma een prominente rol inneemt.
College inzicht in de zorg
15 februari
Het programma wordt gestart met het een college “inzicht in de zorg”, waarin studenten kennis opdoen over de gezondheidszorg op micro- en macroniveau. Hierin wordt een belangrijke theoretische basis gelegd, zodat studenten van verschillende disciplines de noodzakelijke kennis bezitten.
Masterclass “Problem defining”
22 februari
Vaak wordt er veel tijd besteed aan het bedenken van een oplossing voor een bepaald probleem en het finetunen hiervan. Helder krijgen wat precies het probleem is wat je wilt oplossen en waarom is echter minstens even belangrijk, en is dikwijls een ondergeschoven kindje. Deze masterclass zal hierop ingaan.
Masterclass “Stakeholder collaboration”
1 maart
Masterclass over de waarde van, en strategieën voor de samenwerking met stakeholders.
Thema-avonden
8/15/22 maart
Drie thema-avonden, gecorreleerd aan de thema’s waarbinnen de groepjes hun probleem/innovatie zullen bedenken. Op elke van deze avonden zal een expert op het gebied van het desbetreffende gezondheidszorg gerelateerde thema spreken. Het team dat gekoppeld is aan het betreffende thema zal daarnaast persoonlijk tijd hebben om te sparren met de expert.
Masterclass “Model your innovation”
29 maart
In deze masterclass staat het uittesten van je idee centraal. Teams worden begeleid in het bedenken van een strategie voor het maken van een eerste prototype of het creëren van een “proof of concept”.
Thema-avonden
5/12/19 april
Drie thema-avonden, correlerend aan de thema’s waarbinnen de groepjes hun probleem/innovatie zullen bedenken. Op elke avond zal een leider of expert van het desbetreffende gezondheid gerelateerde thema spreken. Het team dat gekoppeld is aan het betreffende thema zal daarnaast persoonlijk tijd hebben om te sparren met de expert.
Masterclass “Pitch like a pro”
26 april
Deze avond zal in het teken staan van het goed leren pitchen van je innovatie. Op deze manier worden de deelnemers optimaal voorbereid op het presenteren van hun idee bij het eindevent.
Special guest
3 mei
Op de voorlaatste avond van het programma zal een “special guest” komen spreken. Vorig jaar heeft Wouter Bos voor deze avond een interactieve programma georganiseerd waarin hij gevoelige onderwerpen zoals relatief grote budget voor onderzoek naar kanker aan de kaak stelde. Wie onze special guest dit jaar is zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Debat
10 mei
De laatste avond zal een actueel probleem in de gezondheidszorg worden getackeld middels een debat onder leiding van een expert op het betreffende gebied.
Eindevent
Het programma wordt afgesloten met het “eindevent”, waarin de teams zullen strijden voor een mooie prijs, en de titel “Avicenna Excellence Program, Best Healthcare Innovation 2017”.

De thema’s:

Financiën (economie en industrie)
Met de uitbreiding van de mogelijkheden in de zorg en de vergrijzing stijgen ook de zorgkosten. In 2015 waren de zorguitgaven 95.3 miljard euro ten opzichte van 67.2 miljard in 2005. In een miljardensector die zo snel groeit, is het onontkoombaar dat er inefficiënties ontstaan. De druk van bovenaf om te besparen is groot, maar soms is goedkoop duurkoop. Neem bijvoorbeeld een medisch secretaresse die wordt ontslagen om kosten te besparen. Het gevolg is dat artsen zelf kostbare tijd kwijt zijn aan de randzaken, wat uiteindelijk juist tot verhoging van kosten leidt. Of denk aan verkeerde verwijzingen door huisartsen als gevolg van de enorme tijdsdruk waaronder zij werken. Tijdens de thema-avond “Finance” zal verder worden ingegaan op hoe de financiële stromen precies lopen, en waar de pijnpunten liggen. Het themateam “Finance” gaat gedurende het programma een inefficiëntie in de zorg opsporen, met als doel een structurele kostenbesparing te bewerkstelligen zonder zorgkwaliteit in te leveren.
Technologie
De toekomst van de zorg ligt voor een groot deel in de technologie. Prachtige technische innovaties hebben in de laatste jaren de mogelijkheden van de zorg enorm uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 3D-geprinte schedel of de “Davinci-robot”, waarmee het mogelijk wordt om de beste chirurg aan de andere kant van de wereld te laten opereren. De mogelijkheden zijn bijna oneindig en worden alleen gelimiteerd door onze eigen creativiteit. Er zijn echter nog wel struikelblokken voor technische innovatie in de zorg. Dit ligt voor een groot deel aan de connectie tussen de medische en de technische wereld. Zo is het lastig voor buitenstaanders van de medische wereld om te ontdekken waar de innovaties het meest nodig zijn en andersom kennen mensen in de medische wereld de technische mogelijkheden niet. Het is voor vooruitgang van de zorg dus van groot belang dat toenadering naar elkaar wordt gezocht op dit gebied.
Tijdens de thema-avond “Technologie” wordt ingegaan op strategieën, mogelijkheden en limitaties van medisch-technische innovaties. Het themateam “Technologie” gaat optimaal gebruik maken van de verschillende disciplines in hun team om te komen tot een tot een goede innovatie.
Ethiek
De vooruitgang van de geneeskunde en daarbij ook de vergrijzing van de maatschappij roepen ethische vragen op. Het wel of niet in staat zijn om een bepaalde behandeling te kunnen uitvoeren is vaak het probleem niet meer, maar waar trek je de grens? Wat is een QALY (quality-adjusted life year) waard? Ook staan keuzevrijheid en algemeen belang met elkaar op gespannen voet. Zo heeft kortgeleden de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe orgaandonatiewet; iedereen wordt automatisch donor, tenzij je actief laat weten dit niet te willen. Het langzaam verschuiven van deze grens roept nog veel meer vragen op. Ook wilsbekwaamheid is een lastige kwestie in een tijd waarin bijvoorbeeld de prevalentie van dementie snel stijgt.
Een perfecte oplossing zal er waarschijnlijk nooit zijn voor dergelijke vraagstukken, maar juist in dit licht is het in acht nemen van alle verschillende belangen en dus het interdisciplinair samenwerken van kritiek belang.
Tijdens de thema-avond “Ethiek” zal op de praktische benadering van dit soort vraagstukken worden ingegaan. Het themateam “Ethiek” zal een praktische of theoretische oplossing proberen te bedenken voor één van de vele ethische dilemma’s.
Technology Transfer/Translational Medicine (TT/TM)
Er wordt vaak aandacht besteed aan het proces van “ontdekken”, maar wat gebeurt er met deze ontdekkingen? Hoe vindt kennis zijn weg naar de praktijk? Dit is een ingewikkeld probleem, omdat er veel conflicterende belangen zijn. Uiteindelijk is het de patiënt/cliënt die hier het meest onder lijdt vanwege dure medicijnen, of het op de plank blijven liggen van ontdekkingen waardoor behandelmogelijkheden beperkter blijven. Tijdens de thema-avond “Technology Transfer/Translational Medicine” (TT/TM) zal dit veelzijdige onderwerp onder andere aan de hand van praktische voorbeelden verder worden toegelicht. Het themateam TT/TM gaat zich richten op een actueel probleem bij de toepassing van beschikbare technologische mogelijkheden in de praktijk.
Adverse Events
Hoewel de medische wereld het “niet schaden”-principe uit de eed van Hippocrates hoog in het vaandel heeft staan, is het niet te voorkomen dat er af en toe dingen misgaan. De eerste reactie kan zijn om degene die de fout heeft gemaakt te beschuldigen , maar dit leidt niet tot het voorkomen van eenzelfde fout in de toekomst. Een andere benadering is het beschuldigen van het systeem, waarbinnen de fout kennelijk mogelijk was. Deze benadering biedt mogelijkheden om het systeem te verbeteren en wordt gelukkig steeds vaker gehanteerd..
Het onderwerp Adverse Events gaat in essentie over dingen die onbedoeld fout gaan. Hiervan zijn er op kleinschalig niveau talloze voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van arts naar verpleegkundige en vice versa binnen een ziekenhuis. Maar op grootschalig niveau is er ook veel winst te behalen. Zo gaan er bijvoorbeeld nog veel dingen fout in de overdracht tussen de apotheek, huisarts en ziekenhuis. Ook zijn vele adverse events in de zorg terug te leiden naar de overbelasting van medewerkers binnen de zorg.
Op de thema-avond “Adverse Events” zal een gastspreker aan de hand van verschillende voorbeelden zijn visie op adverse events en de mogelijkheden om hier iets aan te doen bespreken. Het themateam “Adverse Events” gaat zich bezighouden met een aanpassing in een systeem, met als doel een structurele verandering die zal leiden tot een vermindering van adverse events.
Vergoedingen
Het Nederlandse zorgsysteem wordt wereldwijd geroemd. Maar is dit wel helemaal terecht? De discussie tussen onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit, de politiek, de farmaceutische industrie, de zorgverzekeraars en patiënt lijkt wel een discussie zonder einde. Een belangrijke vraag in deze discussie die veel mensen aanspreekt is: welke medicijnen moeten worden vergoed en welke niet? Tijdens de thema-avond “Vergoedingen” worden de voor- en nadelen van het Nederlandse systeem toegelicht, evenals de belangrijkste kwesties die op dit moment spelen. Het themateam “Vergoedingen” gaat zich bezighouden met de verschillende problemen die zich voordoen ten gevolge van dit systeem .