Historie Avicenna

Het Avicenna Excellence Program is begin 2015 opgericht door Milad Tannazi en Amir-Hosseen Sadeghi omdat er werd geconstateerd dat de samenwerking tussen verschillende faculteiten niet vloeiend verliep. Ook zagen zij dat masterstudenten niet voldoende blootgesteld worden aan de interprofessionele en industriële aspecten van de zorg. Omdat samenwerking in de zorg essentieel is voor optimale patiëntenzorg, waren dit genoeg redenen om met een nieuw concept te komen: het Avicenna Excellence Program.

Professionals uit de verschillende velden van de zorgsector, de industrie, de overheid en de academie kunnen ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat en de best beschikbare zorg krijgt. Helaas gebeurt dat nog te weinig en zijn nog niet alle velden binnen de zorg zich bewust van de voordelen van een multidisciplinaire aanpak. Om lijnen te creëren tussen de verschillende werkvelden, moeten (jonge) professionals en masterstudenten al vroeg in aanraking komen met “interdisciplinary collaboration”. Het Avicenna Excellence Program, gericht op interdisciplinariteit en innovatie in de gezondheidszorg, hoopt daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Wij hopen, door creatieve en diverse masterstudenten bij elkaar te brengen, een professionele sfeer te creëren waarbinnen studenten met elkaar samenwerken, van elkaar leren en innoveren binnen verschillende zorggerelateerde thema’s.

Het oprichten van een Excellence programma vereist naast de nodige inzet en motivatie van het eerste bestuur, steun vanuit de Universiteit, de industrie en enthousiaste medestudenten. Het eerste bestuur bestond uit Milad Tannazi, Amir-Hosseen Sadeghi, Kevin Van den Berg (SUMMA), Saya Abdullah (Geneeskunde), Marjolein Hoogstraaten (Innovation Sciences), Maryam Lyousoufi (Farmacie) en Shekoufe Faieq (Rechten). Bij dezen willen wij graag de Universiteit Utrecht, MSD, Holland Startup en NLC bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het ontstaan van dit programma. Ook willen wij graag de leden van de adviesraad (Prof. de Boer, Prof. Moors, Prof. Suyker en Prof. Khademhosseini) bedanken voor het geven van hun deskundige advies.

screen-shot-2016-11-27-at-14-22-53
Amir-Hosseen Sadeghi & Milad Tannazi


het eerste Avicenna Excellence Bestuur

 

Wie is Avicenna?

Avicenna (980 – 1037), afkomstig uit het oude Perzië, wordt gezien als één van de meest belangrijke denkers en schrijvers van de vroege middeleeuwen. Naast dat hij praktiserend arts was, verdiepte Avicenna zich ook in de psychologie, geologie, natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde, filosofie en alchemie. Avicenna staat vooral bekend om zijn werken op het gebied van de geneeskunde.
Zijn meest bekende werken zijn ‘The Book of Healing’ en ‘The Canon of Medicine’, die tot laat in de 17e eeuw als standaard tekstboeken gebruikt werden voor medische opleidingen in het huidige Azië en Europa. In deze boeken beschreef hij onderwerpen zoals fysiologie, pathologie, hygiëne, geneesmiddelenbereiding en therapie. Verder was Avicenna een van de eerste wetenschappers die schreef over besmettelijke ziekten, soa’s en quarantaines om de verspreiding ervan te voorkomen. Ook staat hij bekend om zijn werken over klinisch onderzoek, diabetes mellitus (suikerziekte) en facialis parese (verlamming aangezichtszenuw).

Het feit dat Avicenna een multidisciplinaire wetenschapper was die zich niet alleen bezighield met de geneeskunde, maar ook met andere wetenschappen, maakt hem het perfecte symbool en inspiratiebron voor het Avicenna Excellence Program.

ibni-sina-resimAvicenna-Ibn-Sinascreen-shot-2016-11-27-at-14-24-38