Bestuur


Simon van de Wakker, Voorzitter
Momenteel ben ik afgestudeerd als Apotheker en start begin 2019 met promotie onderzoek in het UMC Utrecht. Ik heb affiniteit met medisch onderzoek en mijn voornaamste interesses liggen binnen de biotechnologie en nano medicine. Als farmaceut is het mijn droom om ooit een toponderzoeker te worden en betrokken te zijn bij nieuwe medische innovaties. Ik ben vastbesloten om mijn professionele leven te wijden aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of andere medische initiatieven om het leed van patiënten en tegen te gaan en hen een toekomst te geven. Ik geloof dat goede interdisciplinaire samenwerking en communicatie de sleutel is tot vooruitgang in de gezondheidszorgsector. Dit is een van de redenen dat ik mijzelf beschikbaar heb gesteld voor het bestuur van het Avicenna Excellence Program. Naar mijn mening is het Avicenna Excellence Program een uitgelezen mogelijkheid om jezelf te onderscheiden, breed te oriënteren en om connecties te maken met diverse professionals met verschillende achtergronden. Ik hoop dat ik aankomend jaar kan bijdragen aan een programma die deelnemers inspireert en nieuwe mogelijkheden biedt in hun professionele carrière.

Frédérique Franken, Secretaris
Even voorstellen: ik ben 5e jaars geneeskunde studente in Utrecht en tevens oud-deelneemster van het programma in 2018. Hoewel ik geneeskunde een prachtige studie vind, weet ik dat ik niet mijn hele leven alleen in het ziekenhuis wil werken. Graag wil ik mijn rol als arts later combineren met een functie in beleid/management of het bedrijfsleven. De afgelopen jaren ben ik dan ook bezig geweest met het verbreden van mijn horizon en voor studiejaar 2019-2020 staat een master Health Economics, Policy and Law op de planning. Ik heb tot nu toe geleerd dat de gezondheidszorg in Nederland prachtig is geregeld, maar wel steeds duurder wordt. Daarom moeten er oplossingen worden bedacht om alles patiëntvriendelijker, efficiënter en daarmee kostenbesparender te laten verlopen. Innovatie in de gezondheidszorg speelt hier een grote rol in. Afgelopen jaar ben ik door het Avicenna Excellence Program nog enthousiaster geraakt om te innoveren. Ik heb geleerd over de valkuilen bij nieuwe innovaties, maar ook over de mooie effecten die een innovatie op de gezondheidszorg kan hebben. Ik ben erg enthousiast dat ik dit jaar een bijdrage kan leveren aan het programma in de vorm van een bestuursfunctie.

Bianca Strooij, Penningmeester
Hi! Mijn naam is Bianca, en ik heb net mijn studie Geneeskunde aan het VUmc in Amsterdam afgerond. Op dit moment werk ik als basisarts bij een huisarts, maar ik ben nog zoekende waar ik mijn ambitie het beste in kwijt kan. Mijn interesses reiken namelijk verder dan de spreekkamer van de arts. Ook de organisatorische en financiële kant van de zorg vind ik ontzettend interessant en komen naar mijn mening veel te weinig (of eigenlijk niet) aan bod in de Geneeskunde opleiding. Tijdens mijn studie heb ik daarom zelf onder andere de Medical Business Masterclass gevolgd. Daarnaast heb ik een passie voor organiseren. Het geeft me ontzettend veel energie om samen met gemotiveerde medestudenten iets te bedenken en neer te zetten en ik heb dit binnen verschillende commissies en verenigingen (o.a. IFMSA) mogen doen. Met innovatie binnen de zorg kwam ik pas echt in aanraking toen ik tijdens mijn wachttijd een minor aan de UvA heb gevolgd: Future NOW. Samen met studenten uit allerlei verschillende studierichtingen deed ik toekomstonderzoek naar de uitdagingen waar de (ouderen)zorg voor komt te staan en alle ontwikkelingen die hierin nu al gaande zijn. eHealth, personalised medicine, health communities… stuk voor stuk veelbelovend en fascinerend. Maar het deed me ook realiseren dat er nog flink wat moet gebeuren voor we daar zijn en dat de kennis van verschillende disciplines hiervoor nodig is. Vandaar dat een interdisciplinair programma als Avicenna me onwijs aanspreekt en ik zal me dan ook vol enthousiasme inzetten om het programma van dit jaar weer tot een succes te maken.

Thomas van Gelder,Externe Relaties
Over een jaar rond ik mijn masteropleiding farmacie af. Tijdens mijn studie heb ik mezelf altijd actief verbreed en ben ik vaak betrokken geweest bij het organiseren van allerlei evenementen. Ik wil alles uit mijn tijd als student halen en daar ook een platform voor kunnen bieden voor medestudenten. Vandaar dat het organiseren van het Avicenna Excellene Program mij ook zo aansprak: studenten van verschillende disciplines die elkaars kennis gebruiken voor het tot stand brengen van innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg. Zelf heb ik een diepere interesse in gezondheidseconomie: hoe bekostigen wij in Nederland onze zorg op een zo effectief mogelijke manier? En hoe meten wij dat gezondheidseffect eigenlijk? Binnen dit onderwerp heb ik het afgelopen halfjaar ook onderzoek gedaan in Sydney, waar mijn interesse verder aangewakkerd is. Voor het AEP van 2019 wil ik dan ook grote en inspirerende sprekers binnen dit thema benaderen. Bekostiging van zorg is een lastig onderwerp dat vaak ook maatschappelijke discussies met zich meebrengt, waarbij vaak ondoorzichtig is wat iedereens belangen precies zijn. Ik hoop dat ik de studenten dit jaar kan begeleiden binnen dit thema, maar uiteraard ook bij de andere thema’s om zo iedereen te inspireren tot het innoveren van de gezondheidszorg!

Nawid Markazi,Acquisitie en Promotie
Hi! Ik ben Nawid, een master farmacie-student. In 2018 heb ik met veel inspiratie het Avicenna Excellence Program gevolgd. Mijn drijfkracht ligt in constante ontwikkeling, dit zowel op persoonlijk vlak als  in innovatie in de gezondheidszorg. We leven in een tijdperk waarin technologie, innovatie en gezondheidszorg hand in hand gaan. De komende jaren zal dit alleen maar sterker gelden, hetzij door noodzakelijkheid (milieu, vergrijzing en groei van populatie) of diverse andere redenen. Om Ray Kurzweil te citeren: ‘We won’t experience 100 years of progress in the 21st century, it will be more like 20,000 years of progress (at today’s rate)’. Om de toekomst met alle mooie potentiële oplossingen te kunnen omarmen is het belangrijk dat wij een open houding hebben naar dat wat wij niet kennen. Dit betekent dat de huidige en opkomende professionals binnen diverse sectoren de gelegenheid moeten krijgen om van elkaar te leren. Pas wanneer alle puzzelstukken bij elkaar gebracht worden zal het totaalplaatje duidelijk zijn.

Adviesraad

Screen Shot 2015-11-13 at 00.14.27

Milad Tannazi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Amir-Hosseen Sadeghi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Robin Toorneman
Oud-voorzitter Sustainable
Healthcare Challenge
Marjolein Hoogstraten
Lid eerste bestuur Avicenna Excellence Program
Shanice Beerepoot
Oud-voorzitter
Avicenna Excellence
Program 2018