Bestuur


Wouter ten Bolscher, Voorzitter
Ik omschrijf mijzelf graag als gedreven en ambitieus en heb een passie voor de gezondheidszorg, innovatie en onderzoek. Vanuit mijn studie, Technisch Geneeskundige, richt ik mij op het optimaliseren, combineren en ontwikkelen van Medische Technologie in de individuele gezondheidszorg. Vanuit een wetenschappelijk kader wil ik problemen, die bestaan op het scheidsvlak van de Techniek en de Medische wereld, oplossen. Ik ben er van overtuigd dat dit niet lukt zonder met alle spelers de handen in een te slaan en samen te bouwen aan de zorg van de toekomst. Mijn doel tijdens het Avicenna Excellence Program is dan ook om met jonge professionals van verschillende leeftijden, posities, achtergronden, standpunten en studierichtingen, samen te leren en discussiëren over de gezondheidszorg van morgen.


Hema Venugopal, Secretaris
Ik ben Hema Venugopal, vijfdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht met een langbestaande en diepgaande interesse in vrijwel alles wat met de werking (of soms helaas gebreken) van het menselijk lichaam te maken heeft! De studie geneeskunde heeft me hierin een onbeschrijfelijk unieke inkijk gegeven in de vorm van kliniek en onderzoek en zo betrokkenheid bij zowel ‘bench’ als ‘bedside’. Maar hoe zit het met de brug tussen lab en kliniek – immunostaining en anti-tumor-behandeling, signalleringscascades en targeted therapy, organoid technology en stamceltransplantatie – kortom kennis en praktijk? Hoe ontstaat vooruitgang in de gezondheidszorg? En welke partijen zijn hierbij betrokken?

Relevante vragen, waarop de antwoorden kort te vatten zijn onder ‘innovatie’ en ‘interdisciplinaire samenwerking’:  twee fundamentele voorwaarden voor het leveren van steeds betere patiëntgerichte en doelmatige gezondheidszorg in de toekomst. Dit  dynamische, multi- en interdisciplinaire veld is onder de huidige maatschappelijke ontwikkelingen namelijk in toenemende mate onderhevig aan invloeden vanuit diverse disciplines. Daarnaast bieden hedendaagse technologische ontwikkelingen veelbelovend perspectief om onderzoeksbevindingen te transleren naar innovatieve oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg.

Als kers op de taart van kliniek en onderzoek, biedt betrokkenheid bij Avicenna Excellence Program me precies deze combinatie van interdisciplinaire samenwerking en creatief denken. Het maakt het mogelijk om te leren van inspirerende experts en te proeven van de ‘hot topics’ in de medische wereld, de uitdagingen in de gezondheidszorg van vandaag en morgen en verschillende aan gezondheidszorg nauwverwante disciplines – farmacie, industrie, politiek en wetenschap – met hetzelfde gemeengoed: steeds een stapje dichterbij de beste gezondheidszorg voor de patiënt.


Sanne Mol, Penningmeester
verhaal volgt

Sejad Ayyoubi, Externe Relaties en Promotie
Momenteel sta ik aan het einde van mijn master farmacie, begin 2020 ga ik verder door het leven als apotheker! Het gebied waar technologie en gezondheidszorg elkaar kruisen, daar ligt mijn voornaamste interesse. De passie hiervoor ontstond in Madrid waar ik onderzoek heb gedaan naar het 3D printen van ‘personalized medicines´. Na mijn onderzoek wilde ik graag betrokken blijven bij innovaties in de gezondheidszorg. Zodoende ben ik terecht gekomen bij het bestuur van het Avicenna Excellence Program.

Bij het Avicenna Excellence Program staat innovatie in de gezondheidszorg centraal. De gezondheidszorg in Nederland is heel goed georganiseerd, maar er valt nog veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de bekostiging van de zorg, maar ook vraagstukken als: hoe gaan we om met nieuwe technologieën zoals E-health? Ik geloof dat de interdisciplinaire karakter van het Avicenna Excellence Program leidt tot creatieve oplossingen voor lastige vraagstukken binnen de gezondheidszorg.
Ik ga mijn best doen om met mijn energie en passie, een zo goed mogelijke programma neer te zetten die de deelnemers inspireert, enthousiasmeert en de kans geeft hun talenten te ontplooien. De vooraanstaande sprekers, de masterclasses en samenwerken tijdens het programma biedt een uitstekende gelegenheid om je netwerk uit te breiden, je breder te oriënteren en jezelf te onderscheiden.

Luc van Galen, Acquisitie
verhaal volgt.

Adviesraad

Screen Shot 2015-11-13 at 00.14.27

Milad Tannazi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Amir-Hosseen Sadeghi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Robin Toorneman
Oud-voorzitter Sustainable
Healthcare Challenge
Marjolein Hoogstraten
Lid eerste bestuur Avicenna Excellence Program
Shanice Beerepoot
Oud-voorzitter
Avicenna Excellence
Program 2018

Simon van de Wakker
Oud-voorzitter
Avicenna Excellence
Program 2019