Bestuur

 


Liora Rodill, Geneeskunde
Zesde jaars geneeskunde student Liora Rodill hoopt zich in de toekomst, naast het arts zijn, bezig te houden met onderzoek en innovatie in de zorg. Haar passie voor zowel geneeskunde als techniek heeft haar gedreven tot het volgen van een deel van de bachelor Werktuigbouwkunde na haar opleiding tot arts. Zij gelooft dat het met name in de zorg, een zeer complexe en voor buitenstaanders vrij onbereikbare sector, van essentieel belang is om interdisciplinair samen te werken om succesvol te kunnen innoveren. Daarvoor is het belangrijk dat mensen uit verschillende disciplines de toenadering naar elkaar zoeken. Haar eigen ervaring met innovatie in de zorg via een cursus en lidmaatschap aan het “Institute for Healthcare Improvement Change Agent Network”, en natuurlijk met het Avicenna Excellence Program 2016 hebben haar geloof hierin verder versterkt. Zij heeft aan den lijve ondervonden hoe het Avicenna Excellence Program innovatie katalyseert door een diversiteit aan zeer gemotiveerde en getalenteerde mensen met verschillende kijk op hetzelfde probleem bij elkaar te brengen. Zij heeft dan ook geen moment getwijfeld het stokje van het Avicenna bestuur over te nemen, en hoopt dit jaar een minstens zo succesvolle ervaring aan de deelnemers te kunnen bieden.

Wouter Sedee, Geneeskunde
Masterstudent Geneeskunde aan de UU Wouter Sedee heeft afgelopen jaar deelgenomen aan het Avicenna Excellence Program vanwege het interdisciplinaire karakter en zijn interesse in ‘translational medicine’ – een terrein dat in het huidige reguliere geneeskundige curriculum onderbelicht is. De trend van voortschrijdende specialisatie zorgt voor uitstekende artsen binnen het eigen expertiseterrein, maar creëert tegelijkertijd eilandjes van professionals die dikwijls efficiënte samenwerking ontberen. Hij probeert zich dan ook niet alleen in de diepte, maar tevens in de breedte te ontwikkelen door onder andere een coschap te volgen in de richting ‘Management en Beleid’, coschappen te lopen in het buitenland en deel te nemen aan consultancy programma’s. Daarnaast heeft hij een semester Bio-farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden gevolgd en als lid van een studentenvereniging in verschillende commissies een financiële functie vervuld. 

Bart Hollants, Innovation Sciences
Masterstudent Innovation Sciences Bart Hollants specialiseert zich in innovatie in de gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Onderzoek voor het Utrecht Centre of Excellence for Affordable Biotherapeutics for Public Health (UCAB), welke zich focust op het ontwikkelen van biosimilars voor lage- en middeninkomenslanden, heeft hem de mogelijkheid gegeven zich te verdiepen in Access to Medicine in ontwikkelingslanden. Hiervoor heeft hij verschillende cases onderzocht en onderzoeksteams van studenten begeleid. Naast zijn Bachelorprogramma en nu ook naast de Master, is Bart studentassistent en geeft hij ook zelfstandig les in Life Sciencevakken van de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. Voor zijn bachelorscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar hoe het genetische onderzoeksbedrijf 23andMe tegen de gevestigde orde ingaat en als underground innovator toch succesvol kan zijn, doordat technologie uit verschillende sectoren tot een succesvol product leidt. Bart gelooft vanuit deze Schumpeteriaanse traditie dan ook dat het bijeenbrengen van verschillende disciplines tot de mooiste en succesvolste innovaties kan leiden, en ziet Avicenna als een uitstekend middel hiertoe.

Lazin Germawi, Geneeskunde/Rechten
Vierdejaars geneeskundestudent Lazin Germawi pleit voor een multidisciplinaire benadering van zorgproblemen. Door naast geneeskunde ook rechten te studeren heeft zij ervoor gezorgd dat ze breed opgeleid is en zodoende ook vanuit zichzelf een multidisciplinair karakter kan uitdragen. Verder werkt ze aan een onderzoek op het MUMC+ en zit ze in verscheidene commissies. Haar brede interesse in de verschillende facetten van de zorg heeft ertoe geleid dat zij met veel plezier heeft deelgenomen aan het Avicenna Excellence Program 2016. “Het was een ontzettend leerzaam programma. We hebben niet alleen hele toffe sprekers mogen aanhoren maar we konden tijdens de masterclasses ook onze personal skills verder ontwikkelen. Tijdens het programma is voor mij wederom bevestigd dat innovatie en kwalitatieve verbetering binnen de Nederlandse zorg alleen kan worden bewerkstelligd middels een intensieve inter- en multidisciplinaire benadering van de problemen in de zorg.”

Annemiek Muuse, Farmacie
Naast farmacie heeft Annemiek een achtergrond in biomedische wetenschappen. Naast haar studie is ze werkzaam in de St. Antonius apotheek, werkt ze als research associate voor Medstone en is ze betrokken bij health technology assessment en pharmacoeconomics onderzoek aan de universiteit Utrecht. Door de werkervaring die ze heeft opgedaan binnen de verschillende disciplines ziet ze hoe belangrijk het is om de kloven tussen deze disciplines te overbruggen door interdisciplinaire samenwerking. Om deze reden heeft Annemiek deelgenomen aan het Avicenna Excellence Program 2016. Tijdens het programma heeft ze zelf ervaren hoe groot de mogelijkheden zijn voor innovatie binnen de zorgsector met behulp van interdisciplinaire samenwerking. Dat ze komend jaar het Avicenna Excellence Program 2017 mogelijk mag maken vindt ze heel bijzonder: “Het is een ervaring geweest die ik graag wil doorgeven; op individueel niveau is het een verrijking voor je loopbaan en daarnaast geldt dat hoe meer mensen het belang inzien van goede interdisciplinaire samenwerking hoe beter we deze in de toekomst kunnen gaan bewerkstelligen.

Sibren van den Berg, Drug Innovation
Sibren studeert Drug Innovation na zijn bachelor Natuurwetenschap & Innovatiemanagement nominaal afgerond te hebben met een focus op Life Sciences. Hij heeft een minor Biomedische Wetenschappen gedaan en enkele vakken bij Farmacie gevolgd. Sibren heeft drie maanden bij de organisatie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro gewerkt en is daarvoor vrijwilliger geweest bij Delitelabs, een ondernemersschool Voor Vluchtelingen. Hij heeft gekozen voor een bestuursjaar bij Avicenna omdat hij ziet dat er veel expertise is in verschillende vakgebieden en dat daar veel ideeën vandaan komen, maar dat er met die ideeën weinig wordt gedaan. Bij Avicenna krijgen studenten de mogelijkheid om deze ideeën samen te laten komen en er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Want er is meer mogelijk dan je denkt!
 

 


Adviesraad

 

Screen Shot 2015-11-13 at 00.14.27

Milad Tannazi
Pharmacy, University Utrecht
Cofounder Avicenna Excellence Program
Hosseen4
Amir-Hosseen Sadeghi
SUMMA, University Utrecht
Cofounder Avicenna Excellence Program