Bestuur

 


Shanice Beerepoot, Voorzitter
Laatstejaars SUMMA student Shanice Beerepoot heeft een passie voor zowel geneeskunde als educatie. Tijdens haar studie heeft zij zich dan ook voor verschillende op educatie gerichte projecten ingezet, waaronder op het gebied van seksuele gezondheid en One Health. Daarnaast houdt zij zich al geruime tijd bezig met wetenschappelijk onderzoek. In de toekomst hoopt zij het arts zijn ook te kunnen combineren met onderzoek en onderwijs. Het liefst zou zij haar ervaringen in het ziekenhuis willen meenemen naar de onderzoekstafel en de collegezaal, en wat zij daar leert weer willen terugkoppelen naar de praktijk. Zij gelooft dat technische innovatie en interdisciplinaire samenwerking de sleutelaspecten te zijn om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Om dit duurzaam te bewerkstelligen moet deze interdisciplinaire samenwerking beginnen bij de toekomstige generatie professionals, oftewel studenten. Het Avicenna Excellentie programma laat hen kennismaken met interdisciplinaire educatie en biedt hen de handvaten om gezamenlijk innovatie in de zorg te bewerkstelligen. Innovatie door interdisciplinaire samenwerkingen tussen artsen, wetenschappers, technici, het bedrijfsleven en andere gezondheidsprofessionals is nodig om ieders gezondheid in de 21e eeuw te waarborgen.

Rawa Ismail, Secretaris
Rawa is laatstejaars Farmaciestudente en tevens oud-deelneemster van het programma 2017. De afgelopen jaren heeft zij naast het studeren een aantal bestuursfuncties vervult, projecten geleid in de gezondheidszorg en veel plezier gehad in het ontmoeten van nieuwe mensen. Sinds haar eerste jaar Farmacie heeft zij ervaring in de eerstelijnszorg op kunnen doen en van dichtbij kunnen ervaren waar dingen mis gaan. Volgens haar vallen er nog veel dingen te verbeteren om de patiënt de optimale zorg te kunnen bieden. Innoveren kan dan ook pas als problemen goed in kaart zijn gebracht. Daarvoor moet de nodige ervaring opgedaan worden en met verschillende stakeholders gesproken worden. Afgelopen jaar is zij door het Avicenna Excellence Program nog enthousiaster geraakt om te innoveren. Door het programma heeft zij een hele andere kant van de zorg leren kennen, veel mensen mogen ontmoeten en ook het soms wat lastige proces van een innovatie bedenken kunnen ondervinden. Deze kennis heeft zij in de praktijk kunnen brengen in de apotheek. De komende jaren zal er veel veranderen in de zorg en zal technologie steeds belangrijker worden en daarom wil Rawa hier open voor staan en een vooraanstaande rol op zich nemen door problemen te herkennen en daar creatieve oplossingen voor te bedenken.

Moska Aliasi, Penningmeester
Moska heeft haar studie geneeskunde cum laude afgerond en werkt als ANIOS kindergeneeskunde in het St. Antonius ziekenhuis. Gedurende haar studie heeft ze zich ingezet voor het verbeteren van het onderwijs als lid van diverse onderwijscommissies en heeft ze vrijwilligerswerk gedaan, onder andere met vluchtelingen in Griekenland. Vanwege haar brede interesse in de zorg in al haar facetten heeft zij met veel plezier deelgenomen aan het Avicenna Excellence Program in 2016. ‘Met name binnen de zorgsector is samenwerking tussen de diverse disciplines ontzettend belangrijk; innovatie en het verbeteren van de gezondheidszorg vraagt om een multidisciplinaire aanpak en hiervoor is kennis nodig. Binnen het geneeskunde curriculum is hier te weinig aandacht voor; om die reden is het Avicenna Excellence Program een verrijking voor studenten met een brede interesse in de gezondheidszorg die graag een steentje willen bijdragen aan het verbeteren van de zorg’. ‘If you can imagine it, you can create it. If you dream it, you can become it.’

Roel Pieters, Externe Relaties
Roel bevindt zich momenteel in het laatste jaar van de master Farmacie. Gedurende zijn studie en bijbaantjes/stages heeft hij gemerkt dat er nog veel te verbeteren valt binnen de zorg, maar dat er een drempel heerst die helaas niet overwonnen wordt. Het Avicenna-programma biedt hier een oplossing voor. Voor het Avicenna-programma heeft Roel deelgenomen aan verschillende commissies binnen studie en studentenvereniging. Hierbij merkte hij al hoe waardevol diversiteit binnen een groep kan zijn. De gedachte van het Avicenna-programma is hier goed in terug te zien. Dankzij de diversiteit binnen de groepen ontstaan de out-of-the-box gedachtes die nodig zijn om de lastige vraagstukken binnen de zorg op te lossen. Voor de toekomst hoopt hij meer innovaties te zien loskomen, vooral ook vanuit de studentenwereld. Studenten hebben gewoon een steuntje in de rug nodig, en die gaan wij ze leveren!

Ramon Contrucci, Aquisitie en Promotie
Ramon is een toegewijde farmaciestudent met een brede oriëntatie. Inmiddels zit hij in het 2e jaar van zijn master farmacie. Hij heeft zowel een passie voor de medische wereld als voor informatica, economie en beleid. Allemaal onderwerpen die in de zorg een steeds belangrijkere rol gaan spelen en allemaal onderwerpen die tijdens het Avicenna Excellence Program onder andere centraal staan. Voor zijn studie farmacie heeft Ramon Medische Informatiekunde gestudeerd. Een vakgebied wat hem nog steeds bezighoudt. In de toekomst hoopt Ramon ziekenhuisapotheker te worden maar daarnaast wil hij graag meer bijdragen aan het optimaliseren van de zorgsector. Hij vindt dat veel fouten die zich voordoen in de zorg voortkomen uit slechte communicatie en te weinig kennis van elkaars vakgebied. Hij denkt dat het voor een optimaal zorgsysteem essentieel is dat er meer wordt samengewerkt tussen verschillende disciplines. Verbreden die horizon dus!

Adviesraad

 

Screen Shot 2015-11-13 at 00.14.27

Milad Tannazi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Amir-Hosseen Sadeghi
Cofounder Avicenna
Excellence Program
Robin Toorneman
Voorzitter Sustainable
Healthcare Challenge
Marjolein Hoogstraten
PhD Candidate
Innovation Sciences